antyreżimowy


antyreżimowy
antyreżimowy {{/stl_13}}{{stl_7}}|| {{/stl_7}}antyreżymowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, antyreżimowywi {{/stl_8}}{{stl_7}}'występujący przeciw reżimowi jako systemowi sprawowania władzy, prowadzący walkę z reżimem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siły antyreżimowe. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • antyreżimowy — antyreżimowywi «przeciwstawiający się reżimowi systemowi rządów, zwalczający reżim» Wystąpienia antyreżimowe …   Słownik języka polskiego

  • antyreżymowy — antyreżymowywi → antyreżimowy …   Słownik języka polskiego